S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

不动产登记“发新停旧”实现全覆盖,打通服务“最后一公里”

2017-08-10 10:30 来源:人民网-人民日报

 “领证前,林场重新进行了确权,明晰了边界,拿了证就可以用林地抵押贷款了?!比涨?江苏省句容市林场的徐仁清拿到了林权类不动产权证书,证书拥有唯一的不动产单元号、二维码,四至界限一目了然。

 截至6月底,我国不动产登记“发新停旧”实现全覆盖,由城市向农村、由房屋土地向海域、林权等范围延伸。群众办证是否方便、跑腿多不多,针对这些民生关切,一些地方流程再造、优化服务,打通不动产登记“最后一公里”。

 “跑一次”能办好吗?

 再造登记流程,一窗受理,信息共享少排队

 走进浙江省宁波市行政服务中心,C区不动产登记综合受理区人头攒动。一进大厅,就能看到导服人员,他们4人一组,登记人员两人,税务一人,房管一人,分别进行专业问题咨询,对前来办事群众的资料进行预审,检查所携带材料是否完整。

 正在窗口等受理结果的郑茹艳告诉记者,她这次来是办理房产过户的?!?009年我买房子怕麻烦,找了中介,前前后后跑了七八趟,一个多月才拿到房产证。这次来窗口咨询才知道,只需排一次队,一周之内就能拿到证书?!彼?,不仅不用来回跑了,还省下大笔中介费。这次交易的总房款180多万元,她选择自行成交,省了近4万元。

 郑茹艳的“获得感”得益于浙江省不动产登记“最多跑一次”改革——“一窗受理、一次排队”。记者看到服务中心设有“纯不动产登记”“登记、契税两部门合办”“交易、契税、登记三部门联办”三个区域?!按牟⒘?,群众就能少跑腿?!狈裰行氖芾矸⒅ごΩ贝Τじ鹣樯?,原来办理相关证件,需要分别去两个甚至三个部门排队,缴多次材料。现在无论登记业务涉及几个部门,申请对象实名取号后只要排一次队,由登记人员一次性收取房屋交易、税收申报、不动产登记所需的全部材料。资料收进来,他们在后台再分发给相关部门,并联审核后,对符合受理条件的统一出具受理单。

 “以往要一天才能办理完成的事项,现在在资料齐全的情况下,20分钟左右即可办结?!备鹣樯?,群众领取受理单后,还可以自愿选择证书快递业务,更加便捷。

 江苏省依托“互联网+政务服务”,推出“一窗受理,集成服务”。目前南京建立全市交易登记一体化网上办理平台,实现“网上能办的不进厅、流程再造能合不分、信息共享减少排队、快递支付节约时间”。平台对接10个部门103个数据接口,共享国土、房产、民政、公安等多部门数据信息,目前可实现异地办理、同城通办。一些地方还将在银行、公积金网点增设不动产抵押登记便民服务点。

 一本证书激活“沉睡资产”?!案慊菊弊式?,用农房抵押办贷款,真是及时雨?!背V菔形浣沾迮┟衤牢氨?,用自家房屋不动产权作抵押,申请到银行50万元贷款。

 登记难题如何解?

 规范业务指导,建立跨部门的沟通协调机制

 不动产登记职责整合到了国土资源部门,但许多具体业务仍在相关部门?!拔烁玫乇忝窭?,必须处理好前台和后台的关系,打破部门之间的壁垒?!闭憬〔欢羌蔷志殖こ滦业卤硎?,“最多跑一次”要求通过机制创新,优化办事环节,缩短办理时限。

 “过去不动产登记,不少时间耗在部门沟通上,登记交易一体化之后,效率大为提高,流程也更顺畅了,目前全省登记交易一体化占比超过1/3?!苯帐」磷试刺碧の汉炀樯?,徐州、盐城、常州3个市和灌云、睢宁、海门、扬中等34个县(市、区),已将房产交易相关事项一并整合到不动产登记机构,打造登记交易一体化。

 目前,江苏省已开展各种类型不动产的登记发证,先后在射阳、句容颁发了全省第一本海域、林权不动产权证书,在武进颁发了第一份农房(宅基地)抵押不动产登记证明等。

 魏红军坦陈,不动产登记涉及面广,问题头绪多、压力大?!坝行┎欢薹ǖ羌鞘怯汕懊婊方诓还娣对斐傻?,但老百姓对之前的违规并不知情,压力几乎都压在了登记环节?!彼硎?,登记过程中,对于专业问题和历史遗留问题的解决,不仅需要更为具体、规范的业务指导,也需要建立跨部门的沟通协调机制。

 翻开宁波市不动产登记服务中心值班室来访事项汇总表,有产权、抵押、档案、权籍调查等各种事项类别?!罢庑┤际悄芽械挠补峭?,也是老百姓的切身利益,每一个难题都得妥善解决?!敝蛋喑し较蛎魉?。

 目前,针对分散登记造成的历史遗留问题,宁波市建立了五级处理机制“联合会诊”,每周召开总值班长协调会,处理疑难事件,解决不了的问题,逐级上报会商,与其他部门协调解决。

 求速度还是保质量?

 不单纯求快求省,真实准确是关键

 当前,不少地方都强调通过优化网点和窗口设置简化工作流程,缩短办理时间?!罢獠皇俏扌葜沟目?,更不能片面追求立等可取。效率要以质量为前提,如果为了求快,登记错了,老百姓肯定不满意?!蔽汉炀?,不动产登记的质量是保障产权交易安全的核心,真实准确是关键?!凹纫鸩窖顾醢炖硎奔?,也要保证登记质量?!?/p>

 “有些环节不能省,也快不起来?!背滦业滤?,不动产登记是依法?;げ欢ɡ撕戏ㄈɡ闹匾ǘɑ方??!恫欢羌窃菪刑趵泛汀恫欢羌窃菪刑趵凳┫冈颉饭娑瞬欢羌堑囊话愠绦虬ㄉ昵?、受理、审核、登簿、发证等环节。根据《实施细则》规定,不动产登记机构受理登记申请后,还应当对身份证明材料、权属来源材料、权籍调查成果、完税或者缴费凭证等内容进行查验。

 “不管如何改革,法定要件、程序都不能少。各部门应依法确定办事事项,简化办事流程,提高办事效率,承担事权责任?!背滦业滤?,“集体土地所有权、房屋等建筑物所有权、耕地、林地等土地承包经营权,申请登记的类型不同,需要提交的材料不同,还要根据不同情况处理,办理时限不能简单地‘一刀切’?!?/p>

 窗口是不动产登记的“前沿阵地”。在宁波,不动产登记窗口的业务量不断攀升,中心日均登记办件量761件,档案查询963件。量大不说,还时常遇到“挑战”。葛晓君说:“每个家庭各有各的情况,业务受理过程中时?;岢鱿执游醇奈侍??!?/p>

 为减轻流量压力,宁波登记中心在窗口延伸服务上动脑筋?!拔颐切驴枇艘桓霭炖淼?,创新试点全预约办理模式,点点手指即可知道几点几分赴窗口办理,为解决群众排队等待开辟了一条新通道?!备鹣樯?,宁波海曙亚细亚大厦不动产登记办理点开业后,不动产产权登记和抵押登记业务全部实施预约办理,办理时间可精确到15分钟。

 陈幸德认为,有些工作流程和具体做法还需要在实践中进一步深化和完善。比如,不动产交易与登记关系的定位、不动产登记机构角色和登记权力的定位等多个未明的法律问题需要尽快厘清。另外,随着经济社会发展和不动产登记的深入,一些历史遗留问题日渐凸显出来,也需尽快制定出台处置办法,防止“踢皮球”“打太极”现象出现。

编辑:钟雅欢
 客家新闻网版权与免责声明
1、凡本网注明“来源:客家新闻网”的作品,版权均属赣州客家新闻网管理中心,有关媒体转载使用时请注明来源“客家新闻网”。违者本网将追究其法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非客家新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载的目的在于传递更多信息,意在为公众提供免费服务,并不代表本网观点,不授权任何机构、媒体或个人从本网转载、截取、复制和使用。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
3、如因作品内容、版权或其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。
※联系方式:客家新闻网 电话:0797-8101732
客家新闻网版权所有 互联网新闻信息服务许可证号:3612013001 ICP备案/许可证号:赣ICP备05000929号-1
关于本网 联系电话:0797-8101732 新闻宣传质量监督电话/违法和不良信息举报电话:0797-8101732
客家新闻网版权所有
互联网新闻信息服务许可证号:3612013001