S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
首页 要闻 瀚晟我有料 赣南 客家  原创 专题  客评天下  理论  国内 国际 视觉  健康  惠生活  房产  汽车
 
客家新闻网  
 高级搜索
客家新闻网天天健康健康资讯
赣州市肿瘤医院创建三甲医院跨越发展纪实
来源:赣州市肿瘤医院  2017-08-10 19:36
字体:【 
 

 7月11日至14日赣州市肿瘤医院成功迎来省卫计生委评审专家组,对我院进行了现场评审。为期四天的现场评审,评审专家肯定了我院的成绩,同时指出了问题并要求医院如期整改。现场评审的到来是医院三甲创建征程中的浓重一笔,在创建过程中,我们看到了肿瘤医院人主动作为的进取精神,看到了肿瘤医院人敢想敢拼的时代责任感。今天,我们编发这篇纪实文章,希望进一步激励我院各科室勇于担当,主动创新,努力实现“三甲”创建目标;同时,也期望全院每个职工再接再厉,让三甲创建的福祉荫及每一位患者,为健康赣州做出实实在在的贡献。

 风起青萍之末

 “最初有不少人认为创‘三甲’只是一个遥不可及的梦想,认为医院当时薄弱的基础还不适合创“三甲”要一步一步慢慢来。而如今事实证明了:只要敢想敢拼,成功已然离我们很近!”我院院长李韶今谈起近5年艰辛之旅,感慨颇深。从初发起时的怀疑与忐忑到创建过程中的全情投入和不懈努力,以及创建三甲过程中我院带来的翻天覆地的变化,李院长深情回望,娓娓道来。

 让时光倒流,回看赣州市肿瘤医院不平常的三甲创建历程

 医院98年改名为赣州市肿瘤医院,经过10多年的发展,医院的实力、水平已提升到了一定瓶颈。2010年医院领导班子看准积弊,率先提出从抓内涵建设、抓顶层管理,再到抓重点学科建设,大力发展专科特色;提出“院有重点学科、科有重点专病、人有特色专长”,重点打造在赣州市“叫得响”的专业专科,着力发展化疗科、放疗科和头颈肿瘤外科为全市领先学科,通过质量体系建设推进,成效明显:医院聚集了全市最先进的肿瘤设备、最优秀的人才

??? 营造浓厚创评氛围

动员大会

应知应会知识竞赛

 “事业要发展,一定要有清晰明确的目标,而且目标要定得尽量远一点,要跳起来抓,将创造性发挥到极限?!闭馐俏以骸鞍喑ぁ崩钌亟竦睦砟?。正是基于此理念,医院需要更进一步的“抓手”激励,自我加压。

 2013年,市肿瘤医院首次提出把争创三级甲等医院作为医院提升内涵、长足发展的目标,召开争创动员大会,出台《关于开展争创三甲医院的实施方案》,三甲医院创建工作正式启动。

 三甲创建之初,医院内的多数参与者也仅将之定义为“遥望的目标”,实则以提升医院内涵、加快医院发展为己任,努力做好“分内”的工作。但李韶今院长不这么看,而且李韶今院长敏锐地观察到,随着国家不断深化医疗体制改革,并向纵深推进,三甲创建是大势所趋,已然不远。

 由此,口号变成了实在的目标。2014年3月,医院决定加大创建力度,调整了领导小组成员,成立创建办公室,并设置5个专业内审组,为三甲评审做准备。

 几万份病例重新整理上机,职能科室工作人员几年没有一个休息日;每一个科室、每一步管理、每一个治疗环节的规范;一次次检查、整改、总结、提升;创建涉及到580个条款……无数个日夜,肿瘤医院人始终没有放弃对梦想的追逐,集全员之智、举全院之力,攻坚克难、大胆创新,以患者为中心,以医院的安全、质量、服务、管理、绩效等为核心,运用PDCA循环管理模式不断持续改进,加强内涵建设,医院基础设施、质量管理、专科建设、人才梯队储备、科研教学实践、行政后勤管理等各方面工作不断取得新突破。

??? 学习提升评建结合

?创评内审

 ???????????????????????????????? 创建培训班

每周三创评加班创学习

邀请创评专家授课

质量管理工具应用竞赛

 “三甲”创建,实力是前提

 如果说一所医院是代表平安的天使,那么医院的硬件设施建设和人才技术培养就是天使头顶的光环。

 近年来,市肿瘤医院首先从硬件入手,对门诊大楼和住院大楼进行了全面改造,完善了服务功能;扩建了临床放疗中心和化疗中心,新建了污水污物处理系统,率先购进了全省最先进的直线加速器、核磁共振、模拟定位机、多功能X光机、乳腺钼靶机等高新诊疗设备,新建了生物治疗中心、静配中心,对重症医学科和消毒供应室等重点科室布局按评审标准进行了改造?;∩枋┥璞覆欢贤晟?,医院诊疗环境大大优化。

 医院采取院内院外培训相结合的模式,根据学科发展的需要,有计划地选派优秀医护人员外出进修学习;院内则加强 “三基三严”、急救操作技能、医院管理和医疗法律法规知识的培训及考核,加大岗前培训力度;设置中青年骨干医师和首席医疗专家岗位;与天津市肿瘤医院,中山大学肿瘤防治中心,江西省肿瘤医院签订临床协作共建协议,结为医疗协作体,加强科研攻关、人才培养和质量管理等方面的交流与合作。

??? 督导改进夯实内涵

省卫计委护理组专家在督导

 省卫计委医疗组专家在督导

 省卫计委院感组专家在督导

省卫计委专家莅临肿瘤医院督导

省肿瘤医院专家莅临指导

省肿瘤医院专家在指导科室创评工作

 医疗技术的提升、重点专科的创建,促进了医院科研创新水平的提高。近3年来,先后获得1项国家自然基金项目、10项省部级课题、119项市厅级课题。全院发表省级以上期刊论文319篇,其中SCI、EI收录期刊论文7篇、核心期刊34篇。

 贴上服务的金标

 “我的老伴患肺癌3年,从2013年住进胸外科后几乎没离开过?;な砍ち跫反盘鹈赖奈⑿笆庇胛颐枪低恳桓鱿感〉幕方?;护师认真记录下每一个治疗步骤,为治疗提供详实的资料参考;责任护士方琴天天为一位结肠患者清洗伤口;经常帮我排便不畅的老伴洗肠排便,帮行动不便的老伴翻身,不怕脏不怕累,像我家的女儿一样亲……”日前,60多岁的李家(化名)老人写来感谢信,向肿瘤医院这群最可爱的姑娘致谢。

 近年来,医院不断完善便民措施:设立分诊导医台和门诊服务处,设置残疾人无障碍设施,提供候诊椅、饮水机等便民服务设施,设置电话预约门诊及网络预约服务;各临床科室设立便民箱,为患者提供衣架、针线包、微波炉等……温馨无处不在,让患者倍感贴心。让就诊患者感受到家的温暖,是大家致力追求的目标,为此,一项项创新之举被提上日程:在门诊实行“一卡通”服务,窗口和诊室弹性排班;实行窗口提前十五分钟上岗,取药等情况一般等候不到5分钟;实行窗口、出院、电话等多种预约方式;在住院病区,合理配置护士人力,实施责任制整体护理;深化专科护理特色服务,做到“一专科一特色,如:PICC静疗小组、造口小组、心里疏导小组等”;加强护理安全管理,建立压疮、跌倒、坠床及高危管道的风险评估、动态监测,落实各项护理措施,保障患者安全;大力推广“品管圈”活动,运用现代医院管理工具,对护理质量实施标准化、科学化、系统化和规范化管理,持续改进服务质量。

 医院扎实推行院务公开,将相关诊疗项目、药品价格、收费标准等公开上墙,完善价格公示制、查询制、费用一日清单制,提高收费透明度,让患者安安心心看病、明明白白消费。

 为减轻患者负担,医院强化绩效考核,将服务数量、服务质量、服务效果、患者满意度、医疗费用水平等效益效率指标进行细化、量化,纳入分配考核体系,逐步形成了重岗位、重效益、重业绩和重技术含量的分配机制。医院把降低住院平均费用、医保新农合用药目录内药品比例、补偿率等指标纳入综合目标管理。医院严格执行药品招标采购制度,加大基本药物目录内药品中标率,严格抗生素、辅助用药使用管理,规范高值耗材的使用,减轻了患者负担。

 精细规范的管理

 “三甲”创建,管理是关键。

 近年来,医院树立了“精细化管理”和“管理持续改进”的理念。

 “精”在哪里?——精确到每一个数据;

 “细”在哪里?——精细到每一个过程、每一个动作。

 “评审就是要不断地‘找茬’:以这次专家评审为例,整整4天时间,评审组8名省级评审专家寓教于评,不断地找问题、析原因。虽然医院工作有亮点,但找出来的问题不少,对我们的触动很大?!?/p>

 药品使用不够规范?医院加强处方和药品特别是辅助用药使用管理,指导临床合理用药,对违反诊疗常规、滥用抗生素的医生和科主任给予处罚;制定了处方审查制度、处方书写标准,提高了处方合格率;建立药品不良反应事件处理程序;实行临床药师参与临床查房、会诊与抢救、病例讨论、处方审核工作制;加强麻醉药品、精神药品、毒性药品和高危药品等特殊种类药物的规范使用和管理

 医院强化重点部门和关键环节的过程控制,制定了急诊、重症医学科、手术室、麻醉科、检验科、感染性疾病科、输血科等重点部门的质量考核细则,加强了首诊、三级查房、危重病人抢救、抗菌药物合理应用、围手术期管理、医院感染防控、医患沟通与告知等关键环节的质量控制,每月突出重点,定期督查,落实整改;提高了诊疗水平。

 “三甲创建”就是一朵明艳的鲜花,她之所以盛开在市肿瘤医院,就因为她浸润了500多名医护人员和干部职工奋斗的心血,凝聚了医疗、科研、管理、服务等方方面面的精华。(谢博文)


编辑:罗浩丹
 新闻热线:15350079784 合作:18679975888 投稿:gzkjxww@163.com 报料QQ:1937970494
 
掌上赣南客户端
赣州发布微信
客家新闻网微信
赣州发布新浪微博
 
 客家新闻网版权与免责声明
 1、凡本网注明“来源:客家新闻网”的作品,版权均属赣州客家新闻网管理中心,有关媒体转载使用时请注明来源“客家新闻网”。违者本网将追究其法律责任。
 2、凡本网注明“来源:XXX(非客家新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载的目的在于传递更多信息,意在为公众提供免费服务,并不代表本网观点,不授权任何机构、媒体或个人从本网转载、截取、复制和使用。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
 3、如因作品内容、版权或其它问题需要同本网联系,请在30日内进行。
 ※联系方式:客家新闻网 电话:0797-8101732
 
 
互联网新闻信息服务许可证号:3612013001 赣ICP备05000929号-1 赣公网安备36070002000013 客家新闻网版权所有
中国互联网举报中心 网络举报APP下载 建议最新版本高速浏览器浏览,双核浏览器请使用高速模式浏览